top of page

Yetişkinlere Yönelik Psikolojik Destek;

Yetişkinlere yönelik uygulanan bireysel psikoterapi seanslarında sıklıkla çalışılan konular;

 • Motivasyon eksikliği

 • Umutsuzluk, mutsuzluk halleri

 • Dış dünya ve sosyal hayat ile uyum sorunları

 • Endişe, stresle başa çıkma

 • Özgüven sorunu, yetersizlik/değersizlik algısı

 • İlişkilerde bağımlılık, terkedilme/ayrılma kaygısı, yalnızlık duygusu ve korkusu

 • Performans geliştirme

 • Kişilerarası ilişkilerde yaşanan problemler

 • Mükemmeliyetçilik

 • Öfke kontrolü

 • Geçmiş olumsuz yaşantı ve deneyimler

 • Takıntılı düşünce ve davranışlar

 • Çatışma, beceri eksikliklerinden doğan sorunlar

bottom of page