top of page
Psikolojik Testler 

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4)

6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel beceri düzeylerini ölçmek için kullanılır. Wechsler grubu testleri içinde en güncel olanıdır. Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olmak üzere dört ana alanda çocuk ve ergenin güçlü ve zayıf yönleri hakkında kapsamlı, güvenilir ve yönlendirici bilgi verir.

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan ele alınarak dil, zihinsel, motor, sosyal, öz bakım becerileri bakımdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir araçtır.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

1.sınıfa başlayacak olan çocuklara uygulanır. Okula yeni başlayacak olan çocukların sınıf talimatlarını anlamaya hazır olup olmadıklarını ölçmek için hazırlanmıştır. Görsel ve işitsel algılama, kas koordinasyonu, hareket becerileri, sayı bilgisi ve talimat izleyebilme gibi faktörleri ölçer. 

 

Bender-Gestalt

5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test görsel motor algılamayı ölçmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme bozukluğu tanısını, görsel algılama bozukluğunu ve organik beyin hasarını saptamak için uygundur.


Aile Çiz Testi

Aile ilişki dinamiklerini ve çocuğun aile içinde kendini nasıl gördüğünü ve ailesini nasıl algıladığını değerlendiren bir testtir.

 

Burdon

10 yaş ve üzeri çocuklara uygulanır.Dikkati ölçmeye yönelik bir testtir.

 

GISD-B

 

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

MMPI, 16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Standart puanlama ve yorumlama prosedürü olan MMPI, testi bilen ve bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir.

Motivasyon eksikliği, umutsuzluk, mutsuzluk halleri, dış dünya ve sosyal hayat ile uyum sorunları, endişe, stresle başa çıkma, özgüven sorunu, yetersizlik/değersizlik algısı, ilişkilerde bağımlılık, terkedilme/ayrılma kaygısı, yalnızlık duygusu ve korkusu, performans geliştirme, kişilerarası ilişkilerde yaşanan problemler, mükemmeliyetçilik, öfke kontrolü, geçmiş olumsuz yaşantı ve deneyimler, takıntılı düşünce ve davranışlar, çatışma, beceri eksikliklerinden doğan sorunlar gibi her bireyin hayatının belli noktasında yaşayabileceği durumlar bireysel psikoterapide sıklıkla çalışılan konulardır.

bottom of page