top of page

İnsanın zekâyla yönlendirilen özgelişim yeteneği, ona kendi kültür kalıbını belirleme ve dolayısıyla da insan evriminin akışını kendi seçimi doğrultusunda biçimlendirme becerisi kazandırır. Başka hiçbir hayvanın sahip olmadığı bu beceri, insanın en belirgin ayırıcı özelliğidir ve belki de bilimin bildiği en önemli gerçektir.

C. J. Her­rick, 1928

Neler Yapıyoruz?​

Özgelişim Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapinin yanısıra; çocuk ve gençlere yönelik bilişsel beceri çalışmaları ve psikolojik test hizmetleri verilmektedir.

Amacımız, etik, nitelik ve bilimsellik ilkelerine uygun olarak  danışanlarımıza hizmetlerimizi aktarabilmektir.

Contact

Hakkında

Mürüvvet İrem Önöz

Uzman Klinik Psikolog

MÜRÜ.jpg

Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra, Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini 'Affedicilik ve Ruminasyonun Depresyonla Olan İlişkisinin İncelenmesi’ isimli bitirme projesiyle tamamlayarak  uzmanlık derecesini almıştır. Üniversite döneminde ve sonrasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajlarını tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Young Guru Academy sivil toplum örgütünde gönüllü olarak görev almış, öğrencilere çeşitli eğitimler vermiştir. Uzmanlık alanı Bilişsel Davranışçı Terapi olan Mürüvvet İrem Önöz, 2016 yılında ise 'The International Society of Schema Therapy (ISST)' onaylı Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında İzmir’de özel bir psikiyatri kliniğinde klinik psikolog olarak çalışmaya başlamış ve 2 yıl boyunca çocuk-ergen ve yetişkinler ile süpervizyon eşliğinde bireysel terapi seanslarını yürütmüştür. Ayrıca, bu süreçte, çocuk ve gençlere yönelik birçok değerlendirme/test çalışması yapmıştır. Bireysel psikolojik destek  çalışmalarına kurucusu olduğu Özgelişim Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde devam etmektedir.

bottom of page